Na sajtu Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) objavljen je evropski predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.

Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

Evropska unija
Foto: Shutterstock

Evropski predlog sadrži 11 tačaka i u njemu se, pored ostalog, navodi da će strane međusobno priznati dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate, kao i da se ”Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji”.

Takođe se navodi da obe strane potvrđuju svoju obavezu da primenjuju sve prethodne sporazume u okviru dijaloga, koji ostaju važeći i obavezujući.

U tekstu Predloga je navedeno da su se ugovorne strane, svesne odgovornosti za očuvanje mira, posvećene doprinosu plodonosnoj regionalnoj saradnji i bezbednosti u Evropi i prevazilaženju nasleđa prošlosti, svesne da su nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i zaštita nacionalnih manjina osnovni uslov za mir, polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta osnovnim pitanjima, uključujući pitanja statusa, u želji da stvore uslove za saradnju između strana u korist naroda, dogovorile o sledećem:

Član 1

Strane će međusobno razvijati normalne, dobrosusedske odnose na osnovu jednakih prava. Obe strane će međusobno priznati dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate.

Član 2

Obe strane će se rukovoditi ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenoj ravnopravnosti svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredeljenje, zaštiti ljudskih prava i nediskriminacije.

Član 3

U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, strane će sve sporove između sebe rešavati isključivo mirnim sredstvima i uzdržaće se od pretnje ili upotrebe sile.

Član 4

Strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu u međunarodnoj sferi ili delovati u njeno ime. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Član 5

Nijedna strana neće blokirati, niti podsticati druge da blokira napredak druge strane na njihovom putu ka EU na osnovu sopstvenih zasluga. Obe strane će poštovati vrednosti navedene u članovima 2. i 21. Ugovora o Evropskoj uniji.

Član 6

Iako sadašnji sporazum predstavlja važan korak normalizacije, obe strane će sa novim zamahom nastaviti proces dijaloga koji vodi EU, koji bi trebalo da dovede do pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Strane su saglasne da produbljuju buduću saradnju u oblastima privrede, nauke i tehnologije, saobraćaja i povezanosti, pravosudnih i policijskih odnosa, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vere, sporta, zaštite životne sredine, nestalih, raseljenih lica i drugih oblasti kroz zaključivanje konkretnih sporazuma. Detalji će biti dogovoreni u dodatnim sporazumima koji će biti omogućeni Dijalogom koji vodi EU.

Član 7

Obe strane se obavezuju da će uspostaviti posebne aranžmane i garancije, u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope i oslanjajući se na postojeća evropska iskustva, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu i sposobnost za pružanje usluga u određenim oblastima, uključujući mogućnost finansijske podrške Srbije i direktan kanal komunikacije srpske zajednice sa Vladom Kosova. Strane će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružiti snažan nivo zaštite srpskim mestima verskog i kulturnog nasleđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima.

Član 8

Strane će razmeniti stalne misije. One se osnivaju u sedištu odgovarajuće vlade. Praktična pitanja u vezi sa uspostavljanjem misija biće obrađena posebno.

Član 9

Obe strane uzimaju u obzir posvećenost EU i drugih donatora da uspostave poseban paket investicija i finansijske podrške za zajedničke projekte Strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima.

Član 10

Strane će uspostaviti zajednički komitet, kojim predsedava EU, za praćenje sprovođenja ovog sporazuma. Obe strane potvrđuju svoju obavezu da primenjuju sve prethodne sporazume u okviru dijaloga, koji ostaju važeći i obavezujući.

Član 11

Obe strane se obavezuju da će poštovati Mapu puta za implementaciju koja je priložena ovom sporazumu.


bilten logo

Kako biste nas lakše pratili i bili u toku preuzmite našu aplikaciju za Android ili Iphone.


RIVELKOM-reklama

POSLEDNJE VESTI:

POGLEDAJTE JOŠ: