Podeli vest

Predsednik Srbije najavio je da su obezbeđena sredstva za još 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Iako su pojedini mediji pisali da će vaučeri već sutra biti pušteni, verovatnije je da se to dogodi 19. ili 20. juna.

Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

FOTO TANJUG/ MARKO CUSI

Kako je najavljeno, ukupna vrednost vaučera je 500 miliona dinara, a građanima će na raspolaganju biti još 100.000 vaučera.

Lica koja su u 2023. godini već ostvarila pravo na vaučer, ne mogu da podnose prijave za nove vaučere.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima Pošte podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno period od dana podnošenja prijave Pošti do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Kako može biti korisnik vaučera?


Korisnici vaučera mogu biti:
1)    korisnici prava na penziju;
2)    nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;  
5)    radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
6)    ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od
70.000 dinara mesečno;
7)    korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8)    nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),
9)    studenti.
Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga  u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.
Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario danom podnošenja prijave.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, generisanu iz CIS-a.
Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta, kao i u mestu studiranja potencijalnog korisnika vaučera.
Korisnik vaučera je dužan da vaučer koristi lično, za ugostiteljske usluge (smeštaj, doručak, polupansion, pansion) u ugostiteljskom objektu Ugostitelja koji je izdao potvrdu o rezervaciji.

Kako se koriste vaučeri?

Vaučeri za putovanja mogu da se koriste isključivo za putovanje u Srbiji, i to u ugostiteljskim objektima van mesta prebivališta ili studiranja korisnika. Vaučeri važe samo za ugostiteljske objekte koji učestvuju u programu subvencionisanja, a celokupni spisak nalazi se na sajtu mojasbija.rs.

Vaučer koji vredi 5.000 dinara može da se iskoristi samo ukoliko putovanje traje pet noćenja. Ako je račun veći, korisnik će morati sam da pokrije ostatak. S druge strane, ako je iznos računa manji, razlika ne može naknadno da se iskoristi.


bilten logo

Kako biste nas lakše pratili i bili u toku preuzmite našu aplikaciju za Android ili Iphone.


POSLEDNJE VESTI: