VUČIĆ SA IZBEGLICAMA IZ UKRAJINE U CENTRU ZA AZIL U VRANJU

U objektu, koji je otvorenog tipa, trenutno borave 43 žene, 17 dece i sedam muškaraca, a starosna struktura dece je od dve do 18 godina.

Read More