VLADIKOVIĆ: VODOSTAJI REKA BLIZU BIOLOŠKOG MINIMUMA

Niski vodostaji su u Srbiji karakteristični od jula do početkom septembra i mi se za tu pojavu pripremamo od juna, navodi hidrolog Dejan Vladiković.

Read More