RUSIJA: IZMENE KRIVIČNOG ZAKONA O SLUŽENJU VOJNOG ROKA

Za dobrovoljnu predaju neprijatelju sada je zaprećena kazna zatvora od tri do deset godina, a ovaj član ranije nije bio deo Krivičnog zakona.

Read More