EPS FORMIRA STRUČNI I NAUČNI SAVET-SARADNJA STRUKE I NAUKE

Rad ta dva tela je osnov za čvršće povezivanje struke i nauke, kao i za primenu inovativnih rešenja, što je veoma značajno za strateški razvoj EPS-a, navodi EPS.

Read More