STEFANOVIĆ OBIŠAO KADETE TENKISTE NA STRELIŠTU “OREŠAC”

Stefanović je istakao da je važno da naši budući tenkisti imaju što više ovakvih obuka kako bi mogli na terenu da testiraju teorijska znanja koja stiču

Read More