PENZIONER OPTUŽEN ZBOG DRŽANJA VEĆE KOLIČINE TNT-A

Osumnjičeni se branio da je eksploziv kupio jos 2000. godine sa namerom da kopa bunar te da je započeo, ali nije realizovao do kraja.

Read More