UJEDINJENI ZA VEĆI BROJ POTPREDSEDNIČKIH MESTA U SKUPŠTINI

Ujedinjeni će podržati ideju da se broj potpredsednika poveća, i da ovaj saziv ima tri potpredsednika.

Read More