PUTIN DOSTAVIO DUMI NACRT ČETIRI AMANDMANA NA USTAV

Na osnovu nacrta amandmana, četiri oblasti se pripajaju Ruskoj Federaciji na osnovu Ustava i pratećih zakona, formirajući nove entitete, dve republike i dva regiona.

Read More