RASPRAVA O IDEALNIM PLATAMA U SRBIJI- stavovi i očekivanja građana

Šta građani Srbije zapravo misle o platama u našoj zemlji? Koja suma bi zadovoljila osnovne...

Read More