VIZNER SAVETUJE PRIŠTINU DA ODUSTANE OD ZAHTEVA ZA PRIZNANJE

Vizner je u intervju za KTV rekao da Priština treba da se fokusira na druge ciljeve – trgovinu, slobodno kretanje ljudi, finansije, naučnu i kulturnu saradnju.

Read More