Predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić sazvao Drugo vanredno zasedanje Narodne skupštine, za petak, 24. februar 2023. godine, u 10 časova.

Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

Parlamentarni izbori 2022
Skupština RS, Shutterstock

Nova sednica u Trinaestom sazivu sazvana je na zahtev 106 poslanika. Kako je navedeno u saopštenju iz kabineta predsednika Skupštine pred poslanicima će se naći Predlozi zakona o izmenama: Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji.

Poslanici će razmatrati i Predloge zakona: o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije i obrazovanja, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – Ušće Drine i Save”.

Na dnevnom redu biće i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum – globalna kapija između Srbije i Evropske investicione banke, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Između ostalog poslanici će razmatrati i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Srbije i Evropske investicione banke, kao i izmene i dopuname Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije.

Na dnevnom redu naći će se i Izveštaj o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 – Potpoglavlje Borba protiv korupcije, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije, sa Predlogom zaključka Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu od 26. decembra 2022. godine.

Skupština će raspravljati i o Izveštaju o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu, redovnom godišnjem izveštaju Zaštitnika građana za 2021. godinu, kao i godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Narodni predstavnici dobiće i Izveštaj o radu za 2021. godinu, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije,kao i Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2021. godinu, ali i Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu.

Na sednici će biti predstavljen i Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu, kao i Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za 2021. godinu, kao i Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2021. godinu, koji je podnela Kancelarija za javne nabavke.

Pred poslanicima će se naći i Izveštaj Državne revizorske institucije za 2021. godinu, kao i Izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu, ali i Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu.

Kao jedna od tačaka dnevnog reda predviđeno je i podnošenje Izveštaja o radu za 2021. godinu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Pred poslanicima će biti i Predlog kandidata za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije,kao i predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.


bilten logo

Kako biste nas lakše pratili i bili u toku preuzmite našu aplikaciju za Android ili Iphone.


POSLEDNJE VESTI: