Podeli vest

Radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja definisala je listu zakonskih i podzakonskih akata koje je potrebno promeniti kako bi se primenile mere koje je ta radna grupa usvojila na sednici 20. decembra.

Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

škola
Foto: Pixabay

Na sastanku Radne grupe je, između ostalog, usvojen predlog da se ocenjuje vladanje od 5. do 8. razreda u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta, a da ocena iz vladanja uđe u prosek.

Takođe, usvojen je predlog da se odlaže ispisivanje učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, do njegovog okončanja.

Nakon toga, ukoliko učenik želi i dalje da se ispiše, škola je u obavezi da dozvoli ispisivanje i da u ispisnicu unese izrečenu vaspitno-disciplinsku meru koja je za učenika izrečena tokom postupka, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.

Između ostalog, usvojeno je da škole Opštim aktom mogu da urede upotrebu mobilnog telefona tokom nastave. U saopštenju piše da predstoje izmene pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog/srednje obrazovanja i vaspitanja u cilju povećanja broja stručnih saradnika u školama.

Navodi se da će nadoknade za rad odeljenskih starešina biti povećane sa četiri na sedam odsto, uz izradu Pravilnika/Uputstva o radu odeljenskih starešina.

Takođe, predviđeno je povećanje donje granice već postojećih novčanih kazni za roditelje. Kako se navodi, novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik za povredu obaveze iz člana 84. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji se, inače, odnosi na odgovornost roditelja.

Novčanom kaznom od 40.000 do 100.000 dinara kazniće se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta ili učenika koji učini povredu zabrane iz člana 111. i 112. ovog zakona koji se odnose na zabranu nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i zabranu ponašanja koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo.

Takođe, potpisaće se novi memorandumi, odnosno revidiraće se stručna uputstava o saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiji, Ministarstvom zdravlja i Ministarstvo pravde, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

U saopštenju piše da su predložene i izmene Pravilnika o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada, a koje se odnose na veću učestalost i trajanje društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u školama.

Umesto da se aktivnosti realizuju dva do tri puta nedeljno, realizovaće se tri do četiri puta nedeljno, navodi se i dodaje da će se aktivnosti, umesto od 15 do 45 minuta, realizovati u periodu od 30 do 60 minuta. Navodi se da će se društveno-koristan, odnosno humanitarni rad realizovati u prostorijama škole pod nadzorom nastavnika, roditelja, direktora, odnosno stručnog saradnika ili van prostorija škole u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad.

Takođe, dodaje se da nijedna odabrana aktivnost tog rada ne sme osobu koja je bila izložena nasilju, bilo da je reč o učeniku ili zaposlenom, izložiti mogućnosti nove viktimizacije.

Usaglašeno je da je potrebno izmeniti i Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

To će se odnosi na to da za treći nivo nasilja i zlostavljanja direktor ustanove podnosi prijavu nadležnim organima, organizacijama i službama i obaveštava Ministarstvo, odnosno nadležnu školsku upravu, u roku od 24 sata putem digitalne nacionalne platforme “Čuvam te” sa prvim informacijama o događaju, a u roku od 48 sati sa potpunim informacijama i zaključcima sa sastanka tima.

Takođe,predviđeno je da ustanova putem nacionalne platforme ažurira informacije o postupanju do zatvaranja predmeta, odnosno preduzimanja svih potrebnih mera i njihove evaluacije.

Prilikom izmene pomenutog Pravilnika, biće izmenjeni i delovi Pravilnika koji se odnose na planiranje preventivnih aktivnosti, uz isticanje značaja stručnog usavršavanja iz oblasti zaštite od nasilja za sve zaposlene tokom svake školske godine.

Takođe, preciziraće se uloge Tima za zaštitu, kao i procedure postupanja u situacijama drugog i trećeg nivoa nasilja, nasilja koje se dogodilo izvan ustanove (kada deca nisu u svojstvu učenika), kao i postupanje u situacijama zloupotrebe mobilnih telefona prema drugim učenicima i prema zaposlenim. U saopštenju se dodaje da će biti pojašnjena uloga nacionalne platforme “Čuvam te” u evidentiranju prvog i drugog nivoa nasilja.


bilten logo

Kako biste nas lakše pratili i bili u toku preuzmite našu aplikaciju za Android ili Iphone.


POSLEDNJE VESTI: