Evropski parlament usvojio je danas izveštaj o produbljivanju evropskih integracija u pogledu budućeg proširenja, u kome se navodi da se očekuje da će prve zemlje kandidati biti spremne za pridruživanje EU do kraja decenije i prepoznaje značaj evropskih integracija Srbije i drugih partnera.

Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

evropski parlament
Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias/FILE

U izveštaju, koji su podneli evropski poslanici Petras Auštrevičius iz grupacije Obnovimo Evropu i Pedro Silva Pereira iz grupacije socijalista i demokrata, navodi se da bi uvođenje glasanja kvalifikovanom većinom olakšalo proces proširenja, a traži se i brzo i potpuno usklađivanje kandidata i potencijalnih kandidata sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Njihovo pristupanje EU uslovljava se usklađivanjem sa restriktivnim merama EU, uključujući sankcijama uvedenim kao odgovor na rat Rusije u Ukrajini.

Istovremeno se traži od Evropske komisije da poboljša doslednost, efikasnost i transparentnost pretpristupne pomoći i uzme u obzir prioritete u osnovnim oblastima dodele sredstava IPA 3.

Posebno se poziva na uvođenje strože i primenljivije odgovornosti u pogledu potrošnje i poboljšanja ukupnog ciklusa isplata, primenu i kontrolu pretpristupnog finansiranja, uz sprovođenje strogih uslova, uključujući u primeni Ekonomskog i investicionog plana i novog Plana rasta za Zapadni Balkan.

Podvlači se da je proširenje od najvećeg strateškog značaja za EU i ponavlja da pristupanje EU mora da bude postupak zasnovan na zaslugama, dok se kandidati ohrabruju da sprovode reforme i napreduju na putu ka EU.

Iako se konstatuje da bi proces proširenja trebalo da bude postepeniji i dinamičniji i da bi EU trebalo da postavi konkretne pojedinačne ciljeve reformi, mape puta i prelazne vremenske rokove za svaku zemlju, napominje se da ne mogu da postoje brzi ili unapred definisani rokovi za članstvo.

“Veruje se, međutim, da bi sledeće proširenje EU trebalo da se dogodi čim se ispune svi uslovi za pristupanje u zemljama kandidatima i, paralelno, dogovore i sprovedu sve neophodne evropske reforme. Očekuje se da će prve zemlje kandidati biti spremne da se pridruže Uniji do kraja ove decenije”, navodi se u izveštaju.

Ukazuje se i da bi bilo korisno da postoji odvojeno mesto komesara za proširenje, a predlaže se i da se razmotri davanje kandidatima statusa posmatrača u relevantnim telima i institucijama, uključujući u Evropskom parlamentu.

Navodi se i da bi procesi priprema za proširenje trebalo da se odvijaju paralelno u EU i zemljama pristupnicama i izražava uverenje da “evropske institucionalne reforme treba da povećaju sposobnost EU da deluje i obuhvate pojednostavljene i efikasnije procedure donošenja odluka, udaljavajući se od jednoglasnosti”.

Poziva se i na jačanje mehanizama za zaštitu vladavine prava i osnovnih principa i vrednosti EU, kao i kapaciteta praćenja kako bi se osigurala usklađenost sa kriterijumima iz Kopenhagena, pre naredne runde proširenja.

Predlaže se i reforma postupka iz člana 7 Ugovora o EU tako što će se ukinuti jednoglasnost u odlukama Saveta EU “uvođenjem jasnog vremenskog okvira i postavljanjem Suda pravde za arbitra za prekršaje”.

Ističe da bi uvođenje glasanja kvalifikovanom većinom u tom pogledu olakšalo proces proširenja i ocenjuje da je potrebna dodatna reforma mehanizma uslovljenosti vladavine prava kako bi se garantovale sve osnovne vrednosti EU.

Naglašava se potreba za brzom revizijom funkcionisanja i procesa donošenja odluka Saveta EU u pogledu proširenja, predlaže se da se preispita sistem rotirajućeg predsedavanja Savetu i napominje da bi trebalo preispitati računanje pragova za glasanje kvalifikovanom većinom kako bi se poboljšala ravnoteža između većih i manjih država i postavili viši pragovi za najvažnije odluke.

Podržava se namera Evropske komisije da uključi zemlje pristupnice u izveštaje o vladavini prava i insistira na tome da se one uključe u godišnje izveštaje o napretku, a podržava se i stvaranje efikasnog mehanizma za rešavanje sukoba i posredovanja koje podržava EU.


bilten logo

Kako biste nas lakše pratili i bili u toku preuzmite našu aplikaciju za Android ili Iphone.


POSLEDNJE VESTI: