Podeli vest

Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje hotela Slavija u Beogradu po ceni od 24,94 miliona evra.

Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

Foto:Pixabay

Predmet prodaje je udeo u vlasništvu Republike Srbije, što predstavlja 100 odsto ukupnog kapitala subjekta privatizacije.
Prema izveštaju ovlašćenog procenitelja, ukupna procenjena vrednost kapitala na dan 31. decembar 2022. godine iznosila je 24.940.661 evra, a početna cena za prodaju kapitala iznosi 100 odsto procenjene vrednosti kapitala.

Proglašeni kupac prodajnu cenu mora uplatiti odjednom.

Zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u Postupku najkasnije do 24. novembra ove godine do 12 časova.
Prodajna dokumentacija će biti dostupna od 4. oktobra.

Otvaranje Glavnog koverta i koverte sa oznakom “Podaci o ponuđaču” biće održano 28. novembra u prostorijama Ministarstva privrede, na adresi: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, u 10 časova.

Naknada za otkup prodajne dokumentacije iznosi 150.000 dinara.

Zahtev za otkup prodajne dokumentacije se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi poštom na adresu Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, Republika Srbija i/ili elektronskom poštom (e-mail) na adrese dusan.sutanovac@privreda.gov.rs i sanja.grubic@privreda.gov.rs sa jasnom naznakom “Zahtev za otkup prodajne dokumentacije-šifra postupka: JP 5/23”, najkasnije do 24. oktobra 2023. godine do 15:00 časova po lokalnom vremenu u Republici Srbiji.

Zahtev mora sadržati sve kontakt podatke podnosioca Zahteva (pun naziv, adresa, matični broj, PIB, e-mail adresa i kontakt telefon), a u protivnom će se smatrati neurednim i Ministarstvo na isti neće odgovoriti.

Sva zainteresovana lica dužna su da uplate depozit za učešće u Postupku u iznosu od 2.494.066,10 evra ili u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS-a na dan plaćanja, a sve na način kako je predviđeno Uputstvom za ponuđače.

Depozit se može uplatiti u gotovom novcu ili polaganjem prvoklasne bankarske garancije.

Na iznos depozita se ne obračunava kamata.

Pravo na učešće u Postupku ima domaće ili strano, pravno ili fizičko lice, koje je podnelo zahtev za otkup Prodajne dokumentacije, potpisalo ugovor o čuvanju poverljivih podataka i otkupilo Prodajnu dokumentaciju i koje ispunjava sledeće kvalifikacione uslove:
Za privredno društvo: da je samostalno ostvarilo poslovni prihod u 2022. godini u iznosu od najmanje 50 miliona evra i da je samostalno ostvarilo poslovni i neto dobitak u 2022. godini.

Za investicioni fond sa svojstvom pravnog lica: da je imao ukupnu aktivu u vrednosti od najmanje 250 miliona evra u 2022. godini.
Za fizičko lice: da poseduje novčana sredstva u iznosu od najmanje 25 miliona evra.

Pravo na učešće u postupku ima i konzorcijum pravnih ili fizičkih lica, od kojih je bar jedan član konzorcijuma podneo zahtev za otkup prodajne dokumentacije, potpisao ugovor o čuvanju poverljivih podataka i otkupio prodajnu dokumentaciju, i koji kumulativno ispunjava uslove.


bilten logo

Kako biste nas lakše pratili i bili u toku preuzmite našu aplikaciju za Android ili Iphone.


POSLEDNJE VESTI:

VUČIĆ: Ponosan na svoju Srbiju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je nakon usvajanja rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) da je ponosan…