Podeli vest

Srbija je, prema rečima ministarke Kisić, duboko opredeljena za primenu najviših međunarodnih standarda u domenu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

Kisić
Foto : Tanjug / Jadranka Ilić/Arhiva

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić, na 110. zasedanju Međunarodne konferencije rada u Ženevi, poručila da je Srbija među retkim zemljama koje su tokom pandemije Kovid-19, periodu punom izazova koji je imao veliki uticaj na tržišta rada širom sveta, ostvarile ekonomski napredak.

“Zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici Vlade Republike Srbije i kontinuiranoj privrednoj aktivnosti, koju karakteriše i dolazak velikog broja stranih investitora, otvaranje novih fabrika i radnih mesta, Srbija je uspela da stopu nezaposlenosti svede na jednocifreni, istorijski minimum, što je najbolji rezultat u prethodnih nekoliko decenija“, navela je Kisić u obraćanju, saopštilo je danas Ministarstvo.

Kisić je naglasila da Srbija, u cilju praćenja i prilagođavanja specifičnim potrebama tržišta rada, nastavlja da radi na reformama u sektoru obrazovanja i da povećava broj prekvalifikacija nezaposlenih, a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Srbija je, prema rečima ministarke Kisić, duboko opredeljena za primenu najviših međunarodnih standarda u domenu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

„Uređenje i unapređenje sistema, kojim se ostvaruju bezbedni i zdravi radni uslovi, a koji u najvećoj mogućoj meri obezbeđuju smanjenje povreda na radu i profesionalnih bolesti, ostaće i u narednom periodu jedan od prioriteta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja“, rekla je Kisić,

Navela je da je u tom cilju izrađen novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je zasnovan na prevenciji povreda i bolesti.

Kisić je podsetila da je Srbija članica Međunarodne organizacije rada od njegovog osnivanja i da je produktivni odnos naše zemlje i te organizacije star koliko i sam MOR.

Ministarka je ukazala da je okvir saradnje Srbije i MOR-a utvrđen Programom dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju za period 2019-2022. godine, sa ciljem promovisanja najviših međunarodnih standarda u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike i njihovog usklađivanja sa zakonodavstvom i praksom u Srbiji.

Ministarka Kisić je zahvalila MOR-u na uspešnoj saradnji i podršci u realizaciji mnogobrojnih projekata u Srbiji, među kojima je i kontinuirana stručna i tehnička podrška u procesu izrade Plana implementacije programa „Garancije za mlade“ i u realizaciji Projekta koji ima za cilj unapređenja propisa u oblasti zaštite dece od zloupotrebe dečijeg rada.

Ministarka je dodala i da je u 2021. godini, u saradnji sa MOR-om, urađena Analiza zakonodavstva Republike Srbije u skladu sa zahtevima Konvencije br. 190 i da se u narednom periodu može očekivati ratifikacija te konvencije.


bilten logo

www.VRACARRESORT.com

POSLEDNJE VESTI: