Poreska uprava objavila je kalendar poreskih obaveza firmi za april prema kome rok za izmirenje prve obaveze ističe sutra, 1. aprila do kada bi firme trebalo da podnesu poreske prijave i plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate na najnižu mesečnu osnovicu za februar.

Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

porez
Foto: Pixabay

Do 5. aprila neophodno je dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u martu kao i izveštaje o ispunjenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za mart i uplati sredstava. Sledeći rok je 10. april, do kada su firme obavezne da podnesu poreske prijave i plate porez na premije neživotnih osiguranja za mart, kao i da poreski dužnici iz člana 10.

Zakona o PDV podnesu prijave za porez na dodatu vrednost (PDV) i plate PDV za mart. Rok za najveći broj obaveza ističe 15. aprila, do kada je neophodno platiti akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mart, podneti poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, platiti razliku poreza na prihod od samostalne delatnosti po konačnom obračunu za 2023. godinu, platiti porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za prvi kvartal ove godine kao i doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mart.

Do istog datuma, firme su obavezne da podnesu poreske prijave o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, kao i da plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje za mart, da podnesu prijave za PDV za mart kao i za PDV za prvo tromesečje te da plate ovaj porez. 15. april je i rok za podnošenje obrasca PID PDV 1 za mart mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu, te obrasca PID PDV 1 za prvo tromesečje ako je u tom periodu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu.

Do 15. aprila je neophodno platiti akontaciju poreza na dobit pravnih lica za mart, zatim akcizu za drugu polovinu marta, podneti poresku prijavu za obračun akcize za mart, kao i prijavu o obračunu akcize na struju za krajnju potrošnju za mart i platiti tu akcizu. Rok za plaćanje akcize za prvu polovinu aprila je 30. april.


bilten logo

Kako biste nas lakše pratili i bili u toku preuzmite našu aplikaciju za Android ili Iphone.


POSLEDNJE VESTI: