Podeli vest

Zastupljenost političih stranaka u medijima u prvih šest dana kampanje, objavljena je danas od strane zvaničnog REM-a

aUTOR: Bilten.Rs IZVOR: Tanjug

ILUSTRACIJA: TV

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) objavilo je danas podatke o zastupljenosti političkih aktera u medijima od 15. do 20. februara, odnosno u prvih šest dana izborne kampanje uz napomenu da se preciznija slika toka izborne kampanje može očekivati tek nakon više dana nadzora programa.

Na RTS 1 je u tom periodu zabeleženo pojavljivanje četiri stranke čije liste nisu proglašene do 20. februara i devet proglašenih izbornih lista.

“I jednima i drugima RTS 1 je posvetio približno sat i deset minuta programa, a isto toliko vremena posvetio je i aktivnostima državnih funkcionera. Tema najvećeg broja priloga odnosila se uopšte na izbore. Najveći broj priloga na RTS 1 zabeležen je u neutralnom tonalitetu”, objavio je REM na svoj sajtu.

Na programu RTV 1 zabeleženo je pojavljivanje 11 stranaka kojima do 20. februara nisu proglašene liste i osam izbornih lista, kao i da je najveći broj priloga bio neutralnog tonaliteta.

Kada je reč o komercijalnim televizijama, RTV Pink je izbornoj kampanji posvetio sedam sati i devet minuta programa, evidentirano je pojavljivanje sedam stranaka i političkih pokreta čije liste nisu proglašene do 20. februara i osam proglašenih izbornih lista.

Ton u objavljenim prilozima je 32 odsto neutralan i isto toliko negativan i nešto manje od 36 odsto pozitivan.

Na Hepi TV polovina svih priloga je u negativnom tonu, pozitivnih i neutralnih je približno oko 25 odsto, dok je na TV B92 zabeležen izbalansiran, odnosno približno isti broj priloga u pozitivnom, negativnom i nejutralnom tonu.

TV Prva je izbornoj kampanji posvetila dva sata i 22 minuta, evidentirano je prisustvo pet stranaka i osam izbornih lista kojima je posvećeno ukupno sat i 49 minuta.

Državnim funkcionerima taj medij je u posmatranom periodu posvetio je 54 minuta svog programa. Više od polovine objavljenih priloga posvećenih izbornoj kampanji je u neutralnom tonu, odnosno 52,63 odsto, pozitivnih je 33,53 odsto, a negativnih 13,85 odsto priloga.

REM je pratio i kablovske emitere, pa je tako saopštio da je TV N1 izbornoj kampanji posvetila dvadeset sati i 31 minut, te da u 61,95 odsto priloga dominira negativan ton koji u najvećoj meri pripada temama „negativno o Aleksandru Vučiću“ i kritici vlasti. Slična situacija je i sa TV Nova S gde je najzastupljenija tema “kritika vlasti”.

Dve trećine priloga Al Džazire je u negativnom tonu, a najzastupljenija tema je „ekologija“, dok je na Insajder TV više od polovine priloga neutralnog tonaliteta.