Podeli vest

Statut Saveta Evrope predviđa da se odluka o članstvu donosi dvotrećinskom većinom u Komitetu ministara

Autor : Bilten.rs , Izvor : Tanjug

savet evrope
Foto: Shutterstock

U Savetu Evrope za Tanjug su potvrdili da su primili zahtev prištinskih institucija za prijem u članstvo, ali navode da u ovom trenutku ne mogu da predvide dalju proceduru u konkretnom slučaju.

”Možemo da potvrdimo da je zahtev za članstvo primljen i da je prosleđen Komitetu ministara u skladu sa statutom Saveta Evrope”, stoji u saopštenju prosleđenom Tanjugu iz Strazbura.

Statut Saveta Evrope predviđa da Komitet ministra može u članstvo pozvati svaku evropsku državu za koju samatra da je ”voljna i sposobna” da prihvati principe ”vladavine prava, ljudskih prava i osnovnih sloboda svih lica u njenoj nadležnosti”, i da ”iskreno i efikasno saradnju u ostvarivanju ciljeva Saveta Evrope na promociji ljudskih prava, vladavine prava i demokratije.

Statut Saveta Evrope predviđa da se odluka o članstvu donosi dvotrecćinskom većinom u Komitetu ministara.

Istovremeno, predviđa se ”U posebnim slučajevima” i mogucnost tzv ”pridruženog članstva” gde je pridružena članica zastupljena samo na nivou Konsultativne skupštine.

Savet Evrope je međunarodna organizacija osnovana 1949. godine da bi podržala ljudska prava, demokratiju.

Sedište joj je u Strazburu u Francuskoj, a trenutno ima 46 država članica, sa oko 675 miliona stanovnika, a Srbija je članica od 2003. godine

Za razliku od institucija Evropske unije koje okupljaju samo 27 držva članica Unije, Savet Evrope je panevropsko telo, ali bez mogucnosti da donosi zakone, ali može da podstiče na sprovođenje međunarodnih sporazuma koje su popisale države članice o različitim temama.

Savet Evrope sastavljen je od Komiteta ministraa, koji čine ministri spoljnih poslova država članica, i Parlamentarne skupštine sastavljene od članova nacionalnih parlamenata svake članice.

Među telima Saveta Evrope su i Evropski sud za ljudska prava i GRECO, telo za borbu protiv korupcije, koje obavezuju drzave članice na postupanje u skladu sa principima vladavine prava i demokratije


bilten logo
RIVELKOM-reklama

POSLEDNJE VESTI: